Srdečně vás zvu na vzdělávací a zážitkový cyklus jednodenních workshopů. Akademická sféra a alternativa. Jak obě oblasti skloubit a kritické myšlení nenechat za dveřmi? Vzdělávání 21. století na celospolečenské a osobní úrovni. Jak se vzdělávat a osobnostně zrát a nezůstat jen v hlavě?

Budeme zkoumat nenáboženskou spiritualitu a postmaterialistickou vědu. Propojovat výzkumy z akademické odborné sféry (zejména z oblasti vědomí tedy neurověd ale i dalších oborů) s naším osobním příběhem. Zažít pocit, že naše spiritualita nevisí jen někde v nebi, ale začíná mít v otevřené vědě svůj legitimní základ.

Přijďte se dozvědět, co se děje ve vědě, o které se zatím ve školách neučí a zažít, co se děje v nás.

ZAČÍNÁME KDY: sobota 27.1. 2024, 10.00 – 18.00

KDE: Krenovka, Husitská 22, prostor Arthub (krenovka.cz)

(Termíny dalších workshopů budou upřesněny.)

Cena: 2500,-

early bird 2200,-

 

PROGRAM A OBSAH 1. WORKSHOPU 27.1.2024

10.00 – 13.00 Věda a spiritualita.

Teorie: Přednáška o postmaterialistické vědě a vynořující se nová revoluční vize/kosmologie pro 21.století.

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 18.00 Spiritualita a individuační proces (osobnostní zrání).

Teorie: psychoterapeutické přístupy a prožitková rovina spirituality, jak je můžeme skloubit?

Praktická prožitková část: Má osobní vize v transpersonálním prožitku? Kde jsem na své cestě právě teď?

Během celého programu budou kratší 10-15 minutové přestávky na občerstvení.

Káva, mléko, čaj a k nim drobné občerstvení bude připraveno.

CO VÁM WORKSHOPY PŘINESOU

Každý jednotlivý kurz bude rozvíjet (bude vždy upřesněno):

1. některé z témat výzkumů z PM vědy a nenáboženské spirituality. Snahou cyklu workshopů je nabídnout nástin nové mapy/kosmologie pro 21.století.(Např. nenáboženská spiritualita a okolnosti jejího vynoření ve 20. století. Současná probíhající proměna paradigmatu/světonázoru. Psychofyzický problém, tedy vztah mozku a vědomí. Je člověk I pad nebo rádio? Postmaterialistická psychologie, psychiatrie a integrativní medicína a související výzkumy. Atp.)

2. Spiritualitu a individuační proces, osobnostní a vztahové dynamiky a psychospirituální terapeutickou oblast. V druhé části si v průběhu workshopů také sestavíme vlastní transgenerační mapu našich rodových vzorců a seznámíme se s postupy psychospirituálního přístupu a možné léčby hlubinných traumat.

Vždy bude doplněn adekvátní prožitkovou technikou, která umožnuje s daným tématem ve vnitřním světě pracovat.

CO JSOU PROŽITKOVÉ TECHNIKY?

V relaxačních a změněných stavech vědomí uvolňují cestu do osobního i kolektivní nevědomí a do světa archetypů. Napomáhají uvědomění se v našem těle, vnitřnímu napojení se na vlastní příběh, jeho zpracování a jsou i velmi nápomocné při léčbě traumat.

PRO KOHO

- Pro všechny zájemce o celistvé vzdělávání, osobnostní rozvoj a vnitřní duchovní život. Pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě a lidem ve svém okolí a zároveň společně studovat vizi/mapu, která neopomíjí duchovní rozměr a napomáhá orientaci v našem komplikovaném a chaotickém světě.

- Pro akademické pracovníky, kteří jsou přístupní otevřené vědě a chtějí průběžně sledovat současné revoluční přístupy a výzkumy. A současně mají zájem rozšířit si kompetence v celostním vzdělávání a porozumět a prožít jakým způsobem jsme schopni fungovat v druhém (intuitivním a nelokálním) režimu vědomí. Pro psychology, psychoterapeuty, terapeuty a pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se chtějí vzdělat v oblasti spirituality a individuačního procesu.

- A v neposlední řadě i pro ty, kteří hledají platformu a komunitu obdobným výše nastíněným způsobem zaměřených lidí pro odbornější diskuzi a možnou spolupráci v daných tématech.

 

Případné dotazy pište do mailu: kami.nemeckova@gmail.com nebo do zprávy na fb messenger.

Těším se na společnou práci, na prožitky v osobní oblasti, které společně propojí i nás a na vaše podněty a přínosy k celému vznikajícímu procesu vzdělávání v oblasti duchovní obnovy společnosti.

Update cookies preferences